SZUKAM WŁAŚCIWYCH ROZWIĄZAŃ. TWORZĘ, OSIĄGAM CELE.

O FIRMIE

Instalacje sanitarne Suwałki

 

Dominika Krok, projektant, inspektor nadzoru, kierownik budowy, właściciel Pracowni Sanitarnej KONCEPT.
Pracuję w branży sanitarnej od 2004 roku, projektuję, uczestniczę przy realizacjach obiektów budowlanych. Posiadam uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Instalacje sanitarne Suwałki

W Pracowni współpracuję z gronem wykwalifikowanych specjalistów z branży instalacyjno-sanitarnej, architektonicznej, konstrukcyjnej, elektrycznej, drogowej, geologicznej i geodezyjnej. Zapewniamy kompleksową obsługę inwestycji, wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, pozwoleń oraz wykonaniem wyceny.

Myślimy i tworzymy ekonomicznie i ekologicznie.