Instalacje sanitarne Suwałki

 

Dominika Krok, projektant, inspektor nadzoru, kierownik budowy, właściciel Pracowni Sanitarnej KONCEPT.
Pracuję w branży sanitarnej od 2004 roku, projektuję, uczestniczę przy realizacjach obiektów budowlanych. Posiadam uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.