Projektowanie instalacji wewnętrznych i zewnętrznych wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych