KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO), informuję iż:

 1. Administratorem Pana/-i danych będzie firma Pracownia Sanitarna KONCEPT Dominika Krok
  z siedzibą w Suwałkach, ul. Ks. J. J. Zawadzkiego 2/21, 16-400 Suwałki.
 2. Pracownia Sanitarna KONCEPT Dominika Krok nie powołała inspektora ochrony danych osobowych w rozumieniu rozdziału IV sekcji 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe, pozyskane za pomocą formularza, obejmujące: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Dane są zbierane w konkretnym celu i przetwarzane w minimalnym zakresie umożliwiającym realizację ściśle określonego celu.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zawsze pozyskiwana jest w sposób przejrzysty, rzetelny i zgodny z prawem. Dane osobowe są przetwarzania w celu realizacji operacji wynikających z przepisów prawa oraz szeregu ustaw nakładających na administratora obowiązki i zadania, których realizacja wymaga przetwarzania danych osobowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia zawartego w korespondencji, do czasu utrzymania celu operacji, a w pozostałym zakresie do wycofania zgody na przetwarzanie, na które zgoda została wyrażona
  Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych będzie firma Pracownia Sanitarna KONCEPT Dominika Krok a także podmioty współpracujące z tą firmą , czyli inne podmioty przetwarzające, upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan następujące uprawnienia dotyczące Pani/Pana danych osobowych:
  • prawo do informacji,
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczonym ich przetwarzaniu,
  • prawo do przenoszenia danych osobowych,
  • prawo do sprzeciwu,
  • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych było dobrowolne.
 9. Brak podania danych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji umowy bądź realizacji działań prowadzonych na podstawie udzielonej zgody.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zależności od ściśle określonego celu przetwarzania, może być wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.
  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania,
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację.
 12. Ma Pani/Pan prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES.

 1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.
 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.
 3. Operator serwisu Pracownia Sanitarna KONCEPT Dominika Krok jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.
 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:
 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 1. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 3. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
 4. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są  na stronie jej producenta.